Breaking News: Fedor Gorst đã được cấp thẻ xanh

Breaking News: Fedor Gorst đã được cấp thẻ xanh.Anh được xét vào diện ”Alien of Extraordinary Ability’. Khi được xét vào diện này Gorst được cho là không có n.g.u.y h.i.ể.m khi xuất cảnh hay nhập cảnh vào nước Mỹ

Fedor Gorst được cấp thẻ xanh
                                  Fedor Gorst được cấp thẻ xanh

Mặc dù đã sống ở Mỹ lâu nhưng hồ sơ của Gorst vẫn chưa được xác thực và duyệt. Những giải đấu lớn tổ chức ở ngoài nước Mỹ chúng ta không thấy Gorst xuất hiện. Anh lo khi xuất cảnh thì sẽ không được nhập cảnh lại.

Khi chưa có thẻ xanh anh đã đáng sợ. Bây giờ đã được cấp quyền đi lại tự do trên trái đất thì các giải đấu lớn sẽ xuất hiện cái tên Fedor Gorst.

Tiktok của chúng mình:https://www.tiktok.com/@batunabilliardsclub

Tin tức về Bi-a: https://batunabilliards.vn/tin-tuc/

Bài Viết Liên Quan